Wednesday, April 16, 2014

Kisieland w Krakowie

23 kwietnia o godz. 20:30 w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie odbędzie się pokaz mego Kisielandu.

Krakowska premiera połączona będzie ze spotkaniem, w którym oprócz mnie weźmie udział  dwóch gości: dr Samuel Nowak – kulturoznawca, medioznawca, pracownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii UJ, autor książki Seksualny kapitał oraz dr Wojciech Szymański, historyk i krytyk sztuki oraz niezależny kurator, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, autor scenariusza do filmu MS 101.

Kisieland to zapis spotkania z Ryszardem Kisielem, twórcą Filo – pierwszego gejowskiego zina w Europe Środkowo-Wschodniej. Osią filmu jest ukryte dotychczas archiwum – dziesiątki kolorowych slajdów, dokumentujących sesje fotograficzne, które Kisiel realizował ze swoimi znajomymi w prywatnym mieszkaniu jednego z nich. Zdjęcia powstały na przełomie 1985 i 1986 roku, jako bezpośrednia reakcja na milicyjną akcję Hiacynt, polegającą na zbieraniu przez Służbę Bezpieczeństwa materiałów o polskich homoseksualistach i ich środowisku, niejednokrotnie w celu szantażu. Radziszewski zaprosił Kisiela do swojej pracowni, gdzie ten zdecydował się ponownie wcielić w rolę twórcy i razem z modelem odtworzyć foto-sesje sprzed ćwierć wieku.

No comments: