Tuesday, February 18, 2014

Inna formuła obrazu
INNA FORMUŁA OBRAZU / struktura, przestrzeń, materiał, kolor
Pracownia Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych prof. Jacka Dyrzyńskiego,
studenckie prace z lat 1985–2011

Wernisaż 18 lutego 2014 g. 18
Wystawa otwarta do 28 marca 2014 (pn – pt 12 – 18)W lutym tego roku w galerii Salon Akademii zostanie otwarta wystawa Inna formuła obrazu. To kolejna prezentacja ujmująca monograficznie autorski program nauczania sztuki wypracowany w stołecznej Akademii. Tym razem dotycząca Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych z Wydziału Malarstwa, prowadzonej od połowy lat 80. przez prof. Jacka Dyrzyńskiego, malarza abstrakcjonistę i scenografa teatralnego.

Od wielu lat w pracowni gromadzone jest archiwum. Składają się na nie przykłady najlepszych ćwiczeń studenckich przekazane w darze przez absolwentów. Właśnie te prace i kilkanaście pochodzących z archiwów własnych artystek i artystów zostaną pokazane na wystawie ułożonej wokół pojęć: struktura, przestrzeń, materiał, kolor. Odnoszą się one do głównych obszarów eksperymentów w pracowni prof. Dyrzyńskiego. Układ prezentacji uczytelni program wypracowany przez lata doświadczeń dydaktycznych.

Pracownia Dyrzyńskiego stanowi ważny punkt odniesienia dla absolwentów Wydziału Malarstwa. W całej swojej historii pełniła rolę swoistego „wentyla bezpieczeństwa” dla koncepcji i sposobów rozumienia obrazu, nieobecnych w głównym nurcie nauczania na Wydziale. Program Pracowni obejmuje podstawy kompozycji płaskiej i przestrzennej; temu służy przedmiot Struktury Wizualne –obecny również na innych wydziałach w Polsce. Jednak w tym wypadku osobowość prowadzącego nasyciła program przedmiotu duchem śmiałego eksperymentu materiałowo-przestrzennego, daleko wykraczającego poza standard studenckich ćwiczeń. Właściwie Pracownia może być traktowana jako laboratorium poszukiwań związanych z instalacją, obiektem, kolorem i poszerzoną definicją obrazu. Realizacje studentów prof. Dyrzyńskiego cechuje intermedialność i odkrywczość technologiczna.

Tytułowa „inna formuła obrazu” to cytat z wypowiedzi Profesora. Te słowa często padają w czasie jego dyskusji ze studentami. Pracownia Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych Wydziału Malarstwa ma interesującą, wieloletnią tradycję. Jej wyjątkowość polega na ciągłości programu i metodologii od 1956 roku, od czasu zorganizowania nauczania przez prof. Romana Owidzkiego, jednego z założycieli Galerii Foksal, który Pracownią kierował do 1985 roku. Pracownia Struktur była wtedy pracownią „odwilżową”, po okresie obowiązującego w sztuce socrealizmu – w której nastąpił powrót do środków wypowiedzi sztuki abstrakcyjnej.


Na wystawie prezentowane będą prace m.in. następujących autorek i autorów:
Katarzyna Bąkowska, Agata Borowa, Dorota Borowa, Tymek Borowski, Bogna Burska, Aleksandra Bujnowska, Marcin Chomicki, Maciej Czyżewski, Maciej Duchowski, Marek Drzewiecki, Janek Dziaczkowski, Magdalena Firląg, Magdalena Fokt, Jerzy Goliszewski, Anna Hlebowicz, Małgorzata Jabłońska, Dominik Jałowiński, Paula Jaszczyk, Arek Karapuda, Rafał Kowalski, Magdalena Kazimierska, Agnieszka Kieliszczyk, Dorota Kidziak, Przemysław Klimek, Krzysztof Kokoryn, Grzegorz Kozera, Miłosz Koziej, Paweł Kwiatkowski, Wojciech Kubrakiewicz, Róża Litwa, Rafał Ludian, Ula Łojko, Kinga Marcinkiewicz, Magdalena Mosakowska, Maciej Pakalski, Anita Pasikowska, Sławek Pawszak, Sylwester Piędziejewski, Zuzanna Piętkowska, Marek Popławski, Karol Radziszewski, Teodor Sobczak, Łukasz Strupiechowski, Paweł Śliwiński, Joanna Ślązak, Dorota Szymończyk, Monika Tyczyńska, Łukasz Wawrynkiewicz, Aleksandra Waliszewska, Artur Winiarski, Piotr Wysocki, Ernest Zawada, Kacper Ziółkowski, Karolina Zdunek

kuratorzy: Jacek Dyrzyński, Jan Mioduszewski
projekt ekspozycji: Jacek Dyrzyński, Jan Mioduszewski
teksty: Jacek Dyrzyński, Wiesław Łuczaj, Jan Mioduszewski

No comments: