Tuesday, February 11, 2014

Greetings from America!


Karol Radziszewski
Greetings from America!
15 February – 13 April 2014
Opening: 14 February 2014, at 6 pm
Curator: Kamila Wielebska


Accompanying event:
Meeting with the artist and Wojciech Szymański, screening of MS 101 (2012), 15 February 2014, at 7 pm

Greetings from America! is a footnote to the project launched in 2011, America is Not Ready for This, whose inspiration was a visit by the Polish neo-avant-garde artist Natalia LL to the U.S. in the summer of 1977. In addition to the documentary film of the same title, which is a collection of interviews with representatives of the New York art world, new material will be shown that is part of an archive created by Karol Radziszewski. This inconsistent image of the art of those times comprises statements originating on both sides of the Iron Curtain, including stories from Grzegorz Kowalski and a representative of the American underground, Mario Montez, who died in 2013.

Karol Radziszewski
Pozdrowienia z Ameryki!
15 lutego – 13 kwietnia 2014
Wernisaż: 14 lutego 2014, godz. 18.00
Kuratorka: Kamila Wielebska


Wydarzenie towarzyszące wystawie:
Spotkanie z artystą i Wojciechem Szymańskim oraz pokaz filmu MS 101 (2012), 15 lutego 2014, godz. 19:00

Pozdrowienia z Ameryki! to przypis do rozpoczętego w 2011 roku projektu America Is Not Ready For This, dla którego inspiracją była wizyta polskiej artystki neo-awangardowej Natalii LL w USA latem 1977 roku. Oprócz filmu dokumentalnego pod tym tytułem, będącego zbiorem rozmów z przedstawicielami nowojorskiego świata sztuki, pokazany zostanie nowy materiał będący częścią tworzonego przez Karola Radziszewskiego archiwum. Na niespójny obraz sztuki tamtych czasów składają się wypowiedzi pochodzące z obu stron Żelaznej Kurtyny, w tym relacja Grzegorza Kowalskiego oraz przedstawiciela amerykańskiego undergroundu, zmarłego w 2013 roku Mario Monteza.

No comments: