Friday, December 13, 2013

Na zachętę do muzeum
Na zachętę do muzeum. Kolekcja Łódzkiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

ms1, ul.Więckowskiego 36
otwarcie: 13 grudnia 2013, piątek, g. 18.00
13 grudnia 2013 – 2 marca 2014


Wystawa prezentuje kolekcję zebraną przez Łódzkie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych od momentu jego powstania w 2004 roku do dzisiaj. Towarzystwo tworzyło swoje zbiory tak, aby korespondowały one z kolekcją Muzeum Sztuki w Łodzi i ją uzupełniały. Efektem jest wyjątkowo spójna merytorycznie kolekcja.

Łódzkie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych powstało w 2004 roku w odpowiedzi na ogłoszony przez Ministerstwo Kultury Narodowy Program Kultury „Znaki Czasu”. Program przewidziany był jako zachęta do powstawania regionalnych, obywatelskich stowarzyszeń, gromadzących kolekcje sztuki współczesnej. Autorem idei był ówczesny minister, Waldemar Dąbrowski. Kolekcje miały być finansowane kwotami pozyskanymi od sponsorów oraz ze środków wyasygnowanych przez Ministerstwo. Dzięki temu w większości województw powstały tzw. „Zachęty” – Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.

Członkowie Łódzkiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych trafili na sytuację szczególną – kolekcja miała powstawać w mieście, w którym od przeszło siedemdziesięciu lat istniało jedyne wówczas w Polsce muzeum, gromadzące sztukę współczesną. Założeniem Towarzystwa było ukształtowanie kolekcji komplementarnej do tej istniejącej, rozwijającej i dopowiadającej te wątki, które w zbiorach Muzeum były istotne. Do tworzenia kolekcji zaproszono grono ekspertów, w którym znaleźli się krytycy i historycy sztuki: Dorota Jarecka, Dorota Monkiewicz, Maria Morzuch, Grzegorz Musiał, Paweł Sosnowski, a od 2007 roku – Jarosław Suchan.

Obecnie zbiory liczą prawie siedemdziesiąt pozycji. Artyści, których prace zostały wybrane do kolekcji, to: grupa Azorro, Krzysztof Bednarski, Cezary Bodzianowski, Bogna Burska, Agnieszka Chojnacka, Artur Chrzanowski, Tomasz Ciecierski, Stanisław Dróżdż, Elżbieta Jabłońska, Zuzanna Janin, Igor Krenz, Zofia Kulik, Robert Kuśmirowski, Konrad Kuzyszyn, Przemysław Kwiek, Natalia Lach-Lachowicz, Wojciech Leder, Dominik Lejman, Zbigniew Libera, grupa Łódź Kaliska, Katarzyna Kozyra, Robert Maciejuk, Magdalena Moskwa, Jacek Niegoda, Anna Orlikowska, Leszek Paul, Wiktor Polak, Karol Radziszewski, Joanna Rajkowska, Józef Robakowski, Jadwiga Sawicka, grupa Sędzia Główny, Janek Simon, Paweł Susid, Grzegorz Sztwiertnia, grupa Twożywo, Ryszard Waśko, Ewa Zarzycka, Alicja Żebrowska.

W 2008 roku Towarzystwo podpisało z Muzeum Sztuki w Łodzi umowę o współpracy, przenosząc jednocześnie do gmachu Muzeum swoją siedzibę. W związku z zakończeniem programu, zaplanowanego na lata 2004–2013, Łódzkie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych kończy swoją działalność w zakresie budowania kolekcji, deklarując przekazanie zebranych prac do zbiorów Muzeum Sztuki. 

Z tej okazji w Muzeum Sztuki zaplanowana została wystawa kolekcji. Towarzyszy jej dwujęzyczny (polsko-angielski) katalog Kolekcji Łódzkiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, który podsumowuje jego kilkuletnią działalność.Wydawnictwo przygotowano w formie albumu, zawierającego barwne fotografie dzieł oraz teksty dotyczące znaczenia i specyfiki Kolekcji. Współwydawcami katalogu są Łódzkie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Muzeum Sztuki w Łodzi.

Kuratorami wystawy i redaktorami  katalogu są: Grzegorz Musiał i Anna Saciuk-Gąsowska

http://msl.org.pl/pl/wydarzenia/na-zachete-do-muzeum-kolekcja-lodzkiego-towarzystw/

Thursday, December 12, 2013

LEARNING FROM WARSAW in ZurichLEARNING FROM WARSAW

November 8 – December 15

Museum Bärengasse
Bärengasse 20, Zürich

Contributions by:

Nino Baumgartner
Beni Bischof
Esther Kempf
Zosia Kwasieborska & Georg Keller
Katharina Marszewski
Michael Meier & Christoph Franz
Katarzyna Przezwańska
Karol Radziszewski
Joanna Rajkowska
Roland Roos
Konrad Smoleński
Iza Tarasewicz
Artur Żmijewski

Curated by Nele Dechmann, Nicola Ruffo and Agnieszka Sosnowska.

www.learningfromwarsaw.com

Organized by Kunstverein Zurich and Artists-In-Residence Laboratory at the CCA Ujazdowski Castle. Supported by Swiss Arts Council Pro Helvetia, Warsaw City Council and Kultur Stadt Zürich. Graphic Design by Atlas Studio.

Installation view of my works / photo by Bartosz Gorka

Wednesday, December 11, 2013

EDITIONSHOW in BerlinEDITIONSHOW

My AIDS prints at the group exhibition of artists editions and ephemera organized by Chert Gallery in collaboration with Raster, Warsaw and Motto, Berlin.

05.12.2013-15.02.2014

Chert Gallery
Skalitzerstrasse 68
10997 Berlin

EDITIONSHOW exhibition is inspired entirely by what is often described as a “side-​production” of a regular artistic prac­tice – it groups together artists’ editions, ephemera and smal­ler produc­tions for which it is always more dif­ficult to find the place and time for promotion. Smaller produc­tions and editions are often capable of integrating delicacy and irony in their execution; this show wants to not only high­light the impor­tance of this aspect, but also welcome the possibility for a youn­ger and bigger public to col­lect art.

Raster gal­lery (Warsaw) is one of the pioneers of the Polish art editions market. Raster’s aim is to present con­tem­porary art in a broader con­text, con­tributing to its under­stan­ding and paving a way for buil­ding home libraries and col­lec­tions in Poland. For over ten years the gal­lery has cooperated with accom­plished artists from Poland and abroad, across generations such as Michał Budny, Rafał Buj­now­ski, Aneta Grzeszykow­ska, Wil­helm Sasnal and Zbigniew Libera – whose works are now also available as limited edition series.

Raster will present editions by Oskar Dawicki, Aneta Grzeszykow­ska, Zbigniew Libera, Slavs and Tatars and Karol Radziszew­ski.

http://www.chert-berlin.com/ita/mostre.asp