Monday, October 28, 2013

Carolee Schneemann LIFE BOOKCarolee Schneemann LIFE BOOK

Wtorek, 29.10.2013, 19:00
Wernisaż wystawy

Środa, 30.102013, 18:00
Artist Talk z Carolee Schneemann, Mariellą Nitosławską, z udziałem Karola Radziszewskiego


Wystawa Carolee Schneemann Life Book jest poszerzeniem formy filmowej, ponownym podejściem do zrealizowanych przez lata materiałów powstałych w trakcie pracy nad „Breaking the Frame” Marielli Nitosławskiej, dokumentującym życie i twórczość wybitnej nowojorskiej artystki.

Carolee Schneemann, pionierka performansu, body artu i kina awangardowego, od ponad pięciu dekad ‘przełamuje ramy’ świata sztuki, wykorzystując różnorodne formy wyrazu i rzucając wyzwanie takim pojęciom, jak feminizm, płeć, seksualność i tożsamość.

Zrealizowany przez Mariellę Nitosławską, kanadyjską reżyserkę i dokumentalistkę, wykorzystujący bogactwo filmowych gatunków osobisty filmowy portret artystki, to medytacja na temat przestrzeni – fizycznej, prywatnej, cielesnej, konceptualnej, prowokujący do zastanowienia się nad granicami malarstwa, literatury, performansu i filmu.

Wystawa stanowi kolejne ‘przełamanie ramy’- tym razem  w formie wielomedialnej przestrzennej instalacji prezentowane są unikatowe fotografie, szkice, fragmenty prac, dzienniki i listy, sekwencje filmowe i wideo, konstruujące paralelną w stosunku do filmu opowieść. Na wystawie ponownie splatają się zagadnienia twórczości i wątki autobiograficzne, wydobywając portret Carolee Schneemann oraz jej historyczne dokonania, które wpłynęły na niepokoje i wybory kształtujące bieg współczesnej sztuki światowej.

Monday, October 21, 2013

Tuesday, October 15, 2013

my Painters video at Warsaw Under Construction 5

Fasady
Wszyscy jesteśmy architektami
16 października 2013 (Środa), 20:00


Warszawa w Budowie 5

Muzeum Historyczne m. st. Warszawy
Rynek Starego Miasta 28-42, Warszawa

Artyści: Paweł Althamer, Anna Baumgart, Aneta Grzeszykowska, David Hall i Tony Sinden, Ewa Partum, Karol Radziszewski, Krzysztof Wodiczko, Alicja Żebrowska

Kurator: Łukasz Mojsak

Z architekturą nierozerwalnie wiąże się pojęcie fasady, choć znaczy ono wiele więcej niż tylko elewacja budynku. Tak jak architekturę rozumieć można znacznie szerzej, niż jako projektowanie budowli.

Pokaz ten to spojrzenie na postulowane od starożytności związki architektury i ciała ludzkiego przez pryzmat fasad wznoszonych przez człowieka. Artyści dokumentują ich powstawanie i umacnianie, prowokują ich przemiany, a także spektakularnie je atakują lub porzucają. Fasady to motyw, który powraca w zebranych tu filmach – a wraz z nim pytanie o ich rolę w kształtowaniu samej istoty oraz napięcie wynikające ze strategicznego usytuowania między wnętrzem a zewnętrzem.

Każdy z prezentowanych tu filmów odnosi się na swój własny sposób do fasad i architektury, kierując ich znaczenia w najróżniejsze strony – czasem po linii najmniej oczywistych skojarzeń. Pokaz „Fasady” eksploruje ich wieloznaczność, udowadniając, że architektem bywa każdy z nas.

http://artmuseum.pl/pl/wydarzenia/fasady-wszyscy-jestesmy-architektami


Facades
We’re all Architects
Wednesday, October 16, 2013, 8:00 PM


WARSAW UNDER CONSTRUCTION 5 / The Historical Museum of Warsaw
Rynek Starego Miasta 28-42, Warsaw


Artists: Paweł Althamer, Anna Baumgart, Aneta Grzeszykowska, David Hall and Tony Sinden, Ewa Partum, Karol Radziszewski, Krzysztof Wodiczko, Alicja Żebrowska

curator: Łukasz Mojsak

The concept of the facade is inextricably linked with architecture, even though its meaning is way broader than just the outer layer of a building. In the same way, architecture can be understood in many more ways than just the design of buildings.

This screening looks at the links between architecture and the human body, postulated since antiquity, through the prism of facades raised by man. The artists document the ways they are built and strengthened, they provoke their transformations, as well as attack or dismiss them in spectacular ways. Facades are the motif which recurs in the films – followed by the imminent questions about their role in shaping the essence and about the tension stemming from their strategic position between the inside and the outside.

Each of the films refers in its own way to the notions of the facade and architecture, stretching their meanings in a plethora of directions – well beyond obviousness. The screening explores their ambiguity to prove that, sometimes, each of us becomes an architect.

szu szu at the Wroclaw Contemporary Museum

16.10.2013 (środa), godz. 18
Muzeum Współczesne Wrocław, Pl. Strzegomski 2a


Spotkanie promujące książkę "szu szu", którego uczestnikami będą Piotr Kopik, Ivo Nikić i Karol Radziszewski. Prowadzenie: Piotr Stasiowski

W 2001 roku trójka artystów - wtedy jeszcze studentów warszawskiej ASP - zainicjowała mobilną platformę dla działań artystycznych: Latającą Galerię Szu Szu. Piotr Kopik, Ivo Nikić i Karol Radziszewski wykorzystują ją od ponad dekady jako model współpracy, prezentacji i komunikacji, oparty na samoorganizacji i kooperacji z innymi artystami. Tworzą formację opartą na działaniu, bez stałego adresu, za każdym razem na nowo aranżując sytuację zaistnienia sztuki w wybranym kontekście.

Szu szu funkcjonuje jako formuła dla wspólnych aktywności o charakterze procesu, akcji, wydarzenia. Polem ich zainteresowania jest miasto, sposoby przenikania pomiędzy rzeczywistością a formatami sztuki, znaczenie kontekstu i form wizualnych dla relacji społecznych i powstawania otwartych sytuacji komunikacyjnych. Operując najczęściej strategią zrób to sam, przyjmują zarówno role przypisane do systemu sztuki (kuratora, artysty, krytyka, producenta), jak i badają jego granice, wyznaczane przez pojęcia profesjonalizmu i amatorstwa.

Publikacja zawiera archiwum wszystkich zrealizowanych działań szu szu, rozmowę Grzegorza Borkowskiego z Piotrem Kopikiem, Ivo Nikiciem i Karolem Radziszewskim oraz leksykon haseł związanych tematycznie z działalnością grupy autorstwa krytyków sztuki i kuratorów: Kai Pawełek, Konrada Schillera, Stacha Szabłowskiego, Kuby Szredera i Katarzyny Szydłowskiej.
Promocji będzie towarzyszył pokaz filmu dokumentalnego Wdarwa.

Monday, October 14, 2013

Learning from Warsaw

Documentation of my live talk show with Ryszard Rysia Czubaka and Wojciech Skrodzki in a frame of Learning from Warsaw project. Photos by Diana Lelonek.

Friday, October 11, 2013

szu szu at the Museum of Contemporary Art in Krakow
Dziś o 18:00 spotkanie z szu szu w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, zapraszamy :)

www.mocak.pl/spotkanie-wokol-ksiazki-szu-szu

szu szu at the Museum of Modern Art in Warsaw
Szu szu book promo event at the Museum of Modern Art in Warsaw. Photos by Noviki.

Saturday, October 5, 2013

szu szuZapraszamy na premierę książki szu szu!

8 października 2013, godz. 18.00

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
ul. Emilii Plater 51, Warszawa

W ramach promocji publikacji odbędzie się dyskusja z udziałem Grzegorza Borkowskiego, Piotra Kopika, Ivo Nikicia, Kai Pawełek i Karola Radziszewskiego oraz pokaz filmu dokumentalnego Wdarwa.

W 2001 roku trójka artystów - wtedy jeszcze studentów warszawskiej ASP - zainicjowała mobilną platformę dla działań artystycznych: Latającą galerię szu szu.

Piotr Kopik, Ivo Nikić i Karol Radziszewski wykorzystują ją od ponad dekady jako model współpracy, prezentacji i komunikacji, oparty na samoorganizacji i kooperacji z innymi artystami. Tworzą formację opartą na działaniu, bez stałego adresu, za każdym razem na nowo aranżując sytuację zaistnienia sztuki w wybranym kontekście.

Publikacja zawiera archiwum wszystkich zrealizowanych działań szu szu, rozmowę Grzegorza Borkowskiego z Piotrem Kopikiem, Ivo Nikiciem i Karolem Radziszewskim oraz leksykon haseł związanych tematycznie z działalnością grupy autorstwa krytyków sztuki i kuratorów: Kai Pawełek, Konrada Schillera, Stacha Szabłowskiego, Kuby Szredera i Katarzyny Szydłowskiej.

www.szuszu.pl

Wednesday, October 2, 2013

MS 101 at Muzeum Sztuki in Lodz


Pokaz "MS 101" w Muzeum Sztuki w Łodzi
ms2, ul. Ogrodowa 19
3 października 2013, czwartek, g.
 18.00

http://msl.org.pl/pl/wydarzenia/kino-ms-ms-101/