Thursday, April 25, 2013

Punkty Widzenia / Łódź


3th "Points of View" Video Festival in Lodz featuring guest screening of my films / this Friday (26 April) at 7 pm

III Festiwal Sztuki Wideo "Punkty Widzenia" / 26-28.04.2013

program festiwalu:

26.04.2013 (piątek)
6 dzielnica, ul. Piotrkowska 102


17:30 - 18:30 - Otwarcie III Festiwalu Sztuki Wideo Punkty Widzenia/
Wernisaż wystawy wideo artystów z Berlina "Under Construction"
Performance audiowizualny: Stella Veloce i Katie Dunbar

19:00 - 20:15 - Karol Radziszewski – wideoprezentacja
20:30 - 21:45 - Wiktor Polak – wideoprezentacja
22:00 - 23:15 - Aleksandra Ola Kubiak – wideoprezentacja
23:30 - Afterparty

Więcej informacji o programie: www.punktywidzenia.com

Wednesday, April 24, 2013

I Salute the Potter’s Clay – catalogueThe catalogue accompanying I Salute the Potter’s Clay exhibition at Czarna Gallery including illustrations, an introduction by the exhibition curators and interviews with each of the artists.

Monday, April 22, 2013

AIDS in Przekroj
My AIDS work (part of the long term Kisieland project) is recommended in "Przekroj" Polish weekly newsmagazine. This series of graphics you can by online here: http://artvolver.com/radziszewski

Saturday, April 20, 2013

yesterday's openingA few pics from yesterday's opening of I Salute the Potter’s Clay exhibition at Czarna gallery. My Drang nach West(end) and Scotch pink installation + part of Tom Godfrey's interactive work.

Monday, April 15, 2013

I Salute the Potter’s ClayI Salute the Potter’s Clay / Składam hołd garncarskiej glinie

19.04.2013 – 02.06.2013
Czarna Gallery, Warsaw

Tom Godfrey
Dominik Lang
Marie Lund
Karol Radziszewski
Yonatan Vinitsky

Kurakorki/Curators: Eve Smith, Gemma Lloyd

otwarcie/opening: 19.04.2013, godz.19.00
podczas wernisażu będzie miał miejsce wykład-performance Yonatana Vinitsky'ego/
Yonatan Vinnitski will do a perfomative lecture as a part of the opening

(photo: "Scotch pink (To Pee in a Bun)", Karol Radziszewski, 2010)


I Salute the Potter's Clay jest wystawą zbiorową z udziałem Toma Godfreya, Karola Radziszewskiego, Dominika Langa, Marie Lund i Yonatana Vinitsky’ego zorganizowaną pod kierunkiem londyńskich kuratorek Gemmy Lloyd i Eve Smith. Artyści, których prace można zobaczyć na wystawie, konfrontują się z twórczością innych, przyswajają jej charakterystyczne elementy, składają jej hołd. W ten sposób stają się strażnikami sprawującymi pieczę nad ideami i materiałem otrzymanymi w spuściźnie po starszych kolegach, starającymi się ukazać współczesnej publiczności ich nieprzemijającą wartość.
Tytuł wystawy pochodzi od fragmentu odkrytej przez Yonatana Vinitsky’ego miniaturowej książeczki z 1979 r. (autorstwa węgierskiej ceramiczki Margit Kovács) celebrującej sztukę garncarską jako starożytne rzemiosło, którego tajniki były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Specjalnie na potrzeby tej wystawy została opracowana nowa wersja książki, wiernie oddająca wymiary, układ graficzny i styl oryginału.
Na parterze galerii Czarna Karol Radziszewski powodowany nieustającą chęcią przyglądania się konkretnym „momentom” w postrzeganej na swój własny sposób historii sztuki odtwarza dwie prezentowane już wcześniej prace nawiązujące do twórczości Wojciecha Fangora i Edwarda Krasińskiego. Poza tym w sali na parterze, do współuczestniczenia w procesie twórczym zapraszą publiczność Dominik Lang i Tom Godfrey. Lang umożliwia widzom dodanie własnego imienia i nazwiska do prostej listy umieszczonej na ścianie galerii w celu utrwalenia własnej obecności na wystawie. Z kolei rozmieszczone na obu piętrach galerii trzy kostki, nawiązujące do Donalda Judda, zrobione przez Godfreya są zaprojektowane w taki sposób, żeby odwiedzający wystawę w ramach wymiany doświadczeń mogli pisać lub rysować po ich górnych powierzchniach, pokrytych cienką warstwą czarnego piasku.
W części piwnicznej galerii na pofałdowanej płachcie leżą dwie rzeźby z serii The Very White Marbles („Bardzo Białe Marmury”) autorstwa Marie Lund. Zawieszone pomiędzy figuratywnością i abstrakcją prace sprawiają wrażenie, jakby równie dobrze mogły być niedokończone, co zniszczone.
Chociaż artyści biorący udział w wystawie podążają śladami twórców z przeszłości, pokazując – poprzez rozmowy, spotkania na płaszczyźnie wizualnej lub pośrednią współpracę – że ich idee nie straciły na wartości, to jednak przyglądanie się różnym formom współtworzenia czy problematyce autorstwa nie należy do najważniejszych przedmiotów ich zainteresowania.

Na miejscu dostępna będzie darmowa dwujęzyczna publikacja (po polsku i angielsku) zawierająca ilustracje, wprowadzenie do wystawy autorstwa kuratorek oraz wywiady z artystami.

---------------------------------

I Salute the Potter's Clay is a group exhibition featuring work by Tom Godfrey, Karol Radziszewski, Dominik Lang, Marie Lund and Yonatan Vinitsky and has been curated by London based curators Gemma Lloyd and Eve Smith. The artists selected for this exhibition directly confront, adopt, or acknowledge the work of ‘others’ in the making of their work. In doing so act, these artists act as custodians of inherited ideas and material that is then presented to a contemporary audience for consideration or further activation.
The title of this exhibition borrows a line from a miniature book (made by the Hungarian ceramicist Margit Kovács in 1979) found by the artist Yonatan Vinitsky that celebrates the art of the potter as an ancient craft that has been handed down through generations. A reworked version of this book has been specially produced for the exhibition, that faithfully follows the original’s scale, layout and style.
On the ground floor space of Galeria Czarna Karol Radziszewski re-configures two previous works that make reference to artists Wojciech Fangor and Edward Krasinski as part of his enduring inquiry into specific ‘moments’ within received art histories. Elsewhere, works in the exhibition by Dominik Lang and Tom Godfrey invite a collaboration or cooperation with visitors the show. In the case of Lang, individuals may chose to add their name to a simple list fixed onto the gallery wall as a means of recording their presence in the show. Three Donald Judd-like cubes by Godfrey can be found across two floors of the gallery. Holding a shallow layer of black sand on their top surface for visitors to write or draw into as actions of exchange.
In the basement gallery space, two sculptures from Marie Lund’s series The Very White Marbles rest on a folded dustsheet. These sculptures hover on the cusp of figuration and abstraction resulting in an ambiguity around whether they have been finished or worn down.
While the artists included in this exhibition pick up on previous trails of thought and the transmission of ideas across time – through conversations, visual encounters or indirect collaboration – an examination of collaborative practices or ideas around the notion of authorship are not central concerns to them.

A free bilingual publication (Polish and English) including illustrations, an introduction by the exhibition curators and interviews with each of the artists will be available during the exhibition.

interview with Paul Morrissey

Interesting interview with Paul Morrissey: http://hidden-films.com/2012/09/26/an-interview-with-paul-morrissey-2

Thursday, April 11, 2013

Wildness

WILDNESS TRAILER - SXSW 2012 from WILDNESS MOVIE on Vimeo.Wildness (reż. Wu Tsang)

pokaz filmu i dyskusja: 14 kwietnia (niedziela), godz. 19.00
miejsce: Muzeum Sztuki Nowoczesnej, sala przy ul. Pańskiej 3

"Wildness" to już ostatni film pokazywany w ramach tegorocznej edycji Kinomuzeum. Jest to dokumentalny portret zakorzenionego na przedmieściach Los Angeles klubu Silver Platter, będącego domem dla transseksualnej latynoamerykańskiej społeczności imigrantów. Wu Tsang porusza problem grupy ludzi wyrzuconej poza nawias społeczny, skupiającej w sobie jednostki zmuszone do emigracji społecznej i geopolitycznej z powodu ich odmienności.

Po pokazie Kinomuzeum zaprasza na finałową dyskusję z udziałem Renaty Hryciuk, Karola Radziszewskiego oraz Katarzyny Szustow.

Monday, April 8, 2013

all that magic...
Yves Klein, "The Leap Into The Void" originals from the famous photomontage, 1960