Friday, January 4, 2013

AINRFT w Dutygodniku

Adam Mazur na Dwutygodniku o Permafo oraz mojej wystawie "America Is Not Ready For This".
http://www.dwutygodnik.com/artykul/4216-spanie-jedzenie-i-seks.html

No comments: