Thursday, December 13, 2012

Painters na WATCH DOCS

Polska Sztuka Video na 12. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie

Inny – w pułapce obrazu to jedna z dwóch retrospektyw tematycznych 12. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie. Szczególne miejsce wśród filmów składających się na program tej retrospektywy zajmuje blok filmów zrealizowanych przez polskich artystów, którzy korzystając z medium jakim jest video, zabrali głos w dyskusji na temat inności.  Ten nietypowy jak na WATCH DOCS zestaw tworzą projekty takich twórców jak: Igor Krenz i Wojtek Niedzielko z Grupy Usługi Fotograficzne (Podstawy Problemów Komunikacyjnych, 2001), Karol Radziszewski (Malarze, 2007),  Katarzyna Kozyra (Opowieść letnia, 2008), Michał Budny (Lustro, 2009) oraz Anna Niesterowicz i Łukasz Gutt (Minstrel Show, 2009).

Pokazowi filmów towarzyszyć będzie debata z udziałem Katarzyny Kozyry, Anny Niesterowicz, Magdaleny Mosiewicz oraz Karola Radziszewskiego, moderowana przez Adrianę Prodeus

15.12.2012, Kino.Lab/CSW Zamek Ujazdowski, godz. 19:00 - projekcja, 20:15 - debata

O bloku „Polska Sztuka Video”  kuratorka - Katarzyna Boratyn:
Na program składają się filmy polskich artystów, które w różnym stopniu poruszają problem „Innego”. Filmy te zrealizowane zostały po roku 2000, kiedy polskie społeczeństwo wkroczyło w okres prosperity, bardzo wąsko ukierunkowującej uwagę znacznej części tego społeczeństwa. Był to też okres wzmożonych migracji, czyli zwiększonej intensywności kontaktów z „Obcym” i „Innym”. Autorzy prezentowanych filmów wbrew kulturowym kliszom nie stawiają znaku równości pomiędzy postaciami „Innego” (odmiennego) i „Obcego” (nieznanego, nie pochodzącego stąd), nie utożsamiają ich też z tradycyjnie im przypisywanym zagrożeniem społecznego porządku. Przeciwnie – spotkanie z „Innym” staje się dla nich okazją do obserwacji, poszukiwania nowych form komunikacji, a sama odmienność jest nie przeszkodą, ale inspiracją do interakcji i współdziałania. Zaprzeczając stereotypom, artyści w prezentowanych filmach podważają sens podziału na „My” i „Oni” (czy też „normalni” i „reszta”), który okazuje się być tak samo umowny, jak kulturowe normy warunkujące interakcję z „Obcym”. Autorzy tych prac „Innego” odnajdują także w sobie, w swoich wewnętrznych konfliktach i sprzecznościach; starają się z „Nim” nawiązać konstruktywny dialog. Równocześnie artyści podejmują próbę badania relacji „Ja” – „Świat”, w której artysta sam w pewnym sensie jest tym „Innym”, prowokującym do stawiania pytań i podważającym istniejący ład.

www.watchdocs.pl
https://www.facebook.com/WATCHDOCSFILMFESTIVAL

No comments: