Monday, October 1, 2012

The Decisive Moment

I'm featured in the "The Decisive Moment. New Phenomena in Polish Photography Since 2000." The first book presenting the last decade of Polish photography. Profiles and works of the most important creators – from artistic, reportage to fashion photography. In the extensive introduction, the author organizes and interprets the most important phenomena. The Decisive Moment is a book for everyone fascinated by the diversity of contemporary photography. A must-read for both collectors, and all those who search for their own path in this varied and constantly developing field.

Profiles of 92 contemporary Polish photographers.
Over 500 colour photographs.
Synthetic picture of the most interesting phenomena in new Polish photography.
Polish/English bilingual edition.

Adam Mazur, Decydujący moment. Nowe zjawiska w fotografii polskiej po 2000 roku

Pierwsza książka prezentująca ostatnią dekadę polskiej fotografii. Sylwetki i prace najważniejszych twórców – od fotografii artystycznej, reporterskiej, po fotografię mody. W obszernym wstępie autor porządkuje i interpretuje najciekawsze zjawiska. Decydujący moment to książka dla wszystkich, których fascynuje bogactwo współczesnej fotografii; pozycja obowiązkowa zarówno dla kolekcjonerów, jak i dla osób dopiero poszukujących swojej drogi w tej różnorodnej i wciąż rozwijającej się dziedzinie.

Sylwetki 92 współczesnych polskich fotografów.
Ponad 500 kolorowych zdjęć.
Syntetyczny obraz najbardziej interesujących zjawisk w nowej polskiej fotografii.
Wydanie dwujęzyczne, polsko-angielskie.

książka będzie w księgarniach od 1 października
http://www.karakter.pl/eseje/adam-mazur-decydujacy-moment-nowe-zjawiska-w-fotografii-polskiej-po-2000-roku

Warszawska premiera książki odbędzie się 5.10 (piątek) o g.18 w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

No comments: