Wednesday, May 23, 2012

STRAJK!

W dniu 24 maja 2012 artyści ogłosili swój strajk - dzień bez sztuki. W geście solidarności z artystami tego dnia większość galerii i muzeów w całej Polsce pozostanie zamknięta dla publiczności.

Artyści żądają, by rząd rozpoczął pracę nad zmianami w ubezpieczeniach społecznych, uwzględniającymi specyfikę zawodu artysty. Akcja ma zwrócić uwagę rządu i opinii publicznej na problemy tej grupy zawodowej oraz na konieczność włączenia twórców do systemu ubezpieczeń emerytalnych i zdrowotnych.

„Nasz kraj nie ma niczego do zaoferowania na arenie międzynarodowej po za sztuką, jednak poza honorowym uczestnictwem artyście nie wiele się oferuje. W zawód artysty wpisane jest ryzyko, ale do jakiego stopnia ryzyka można się posunąć w cywilizowanym społeczeństwie? W tej chwili nie mogę sobie pozwolić na to by być chorym, zainteresowanie mną kończy się w momencie, gdy trafiam do szpitala", mówi Zbigniew Libera, wybitny polski twórca.

Większość artystów żyje poniżej średniej krajowej, zarabiają nieregularnie i słabo. System w którym funkcjonują nie pozwala im na samodzielne odprowadzanie składek, po prostu ich na to nie stać. Pozostawienie tej grupy samej sobie nie rozwiązuje problemu, dlatego artyści chcą, by rząd rozpoczął prace nad wprowadzeniem tej grupy do sytemu. „Nikt o zdrowych zmysłach nie wskaże rynku sztuki jako źródła stałego utrzymania artysty”, pisze Mikołaj Iwański, dr ekonomi „Zrozumienie zasadności postulatu stworzenie funduszu artystycznego pozwalającego na samodzielne opłacanie składek przez twórców może być miarą ambicji modernizacyjnych Polski”.

Zdaniem organizatorów strajk otwiera szeroki problem osób nie zatrudnionych na etatach i braku działań rządu regulujących ich sytuację. „Zanim nazwiemy socjalne postulaty strajku artystów roszczeniowymi, zastanówmy się czy kiedyś ich problemy nie będą również naszymi”, pisze Mikołaj Iwański.

Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej
http://forumsztukiwspolczesnej.blogspot.com
forumsztukiwspolczesnej@gmail.com

Tuesday, May 22, 2012

Zaproszenie / Invitation at Starter
Wernisaż: 25.05.2012, godz.: 19.00
Wystawa czynna do 03.06.2012

Galeria Starter
ul. Andersa 13, Warszawa
www.starter.org.pl

Wystawa "Zaproszenie" to okazja do obejrzenia po raz pierwszy w Warszawie filmu Radziszewskiego "Backstage". Film jest zapisem dwudniowej sesji – rezultatem współpracy artysty i młodych mężczyzn, którzy odpowiedzieli na zamieszczone w mediach ogłoszenie. Podczas castingu przeprowadzanego w galerii Radziszewski wypytuje ich o stosunek do własnego ciała, wstydu, ekshibicjonizmu i przekraczania granic, prosząc jednocześnie, aby stopniowo zdejmowali części garderoby. Okazuje się, że wielu z nich jest gotowych poświęcić się dla dobra sztuki. Film obnaża również samego artystę, który ujawnia zaplecze swojej pracy i odkrywa się przed widzem niemal tak samo, jak współpracujący z nim mężczyźni.
"Zaproszenie" będzie jednocześnie zachętą do udziału w nowym przedsięwzięciu artysty.

Wystawa w ramach 3 edycji festiwalu POMADA.
Zobacz pełny program: www.pomada.info.pl


Sunday, May 20, 2012

Art Yard SaleSZTUKA W TWOICH RĘKACH
ART YARD SALE UFFICIO PRIMO - SELECTED BY RASTER
19-20 maja, ul. Wspólna 62

Sztuka w Twoich rękach - do oglądania i na wynos. W ramach Art Yard Sale Ufficio Primo Raster prezentuje specjalnie przygotowaną kolekcję prac na papierze, fotografii, szkiców, obiektów i edycji czołowych polskich artystów. Udział biorą: BOGACKA / BUJNOWSKI / DAWICKI / GRZESZYKOWSKA+SMAGA / LIBERA / MATECKI / MATERKA / ROGALSKI / SIEŃCZYK / SIMON / SLAVS AND TATARS / TWOŻYWO
ARTBAZAAR RECORDS / BEKAS / BOROWSKI+SYSIAK / BRZESKI / BUCZKOWSKA+DZIENIS / EIBEL / GRODZIŃSKA / GROSPIERRE / JASTRUBCZAK / KOWALSKI / MICKIEWICZ / MIODUSZEWSKI / OMULECKI / PRZYBYLSKI / RADZISZEWSKI / ROGIŃSKI / STRUDZIŃSKI / ŚLIWIŃSKI / ZAMOJSKI

Więcej szczegółów na www.artyardsale.pl

Saturday, May 12, 2012

Friday, May 4, 2012

DIK and Kisieland at the Museum of Modern Art in Warsaw

[English text below]

Prezentacja najnowszego numeru magazynu DIK Fagazine "BEFORE '89" połączona z premierowym pokazem dokumentu Karola Radziszewskiego "Kisieland"

9 maja (środa), 19:00
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
ul. Pańska 3, Warszawa

Ostatni numer DIK Fagazine jest zwieńczeniem wielu podróży i spotkań, podczas których twórcy magazynu zbierali narracje o życiu homoseksualistów w komunistycznej Europie Środkowo-Wschodniej.

Podczas spotkania w Muzeum Tomasz Basiuk (Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego) opowie o zagrożeniach związanych z błędami metodologicznymi, sporami interpretacyjnymi i możliwością ujawnienia wrażliwych informacji w badaniach archiwalnych dotyczących mniejszości seksualnych. Natomiast Magda Szcześniak (Instytut Kultury Polskiej UW) zada pytanie o potrzebę i możliwość tworzenia, pisania i pokazywania historii queer, opowie też o wyzwaniach i pułapkach związanych z takim przedsięwzięciem oraz przyjrzy się wizji queerowej przeszłości w numerze "BEFORE '89" magazynu DIK Fagazine.

Na spotkaniu premierowo zaprezentowany zostanie dokument Karola Radziszewskiego "Kisieland" - zapis spotkania artysty z Ryszardem Kisielem, twórcą "Filo" (pierwszego gejowskiego zina wydawanego w Europie Środkowo-Wschodniej). Osią filmu jest ukryte dotychczas archiwum - dziesiątki kolorowych slajdów dokumentujących sesje fotograficzne, które Kisiel realizował ze swoimi znajomymi, w prywatnym mieszkaniu jednego z nich. Zdjęcia powstały na przełomie 1985 i 1986 roku, jako bezpośrednia reakcja na milicyjną akcję „Hiacynt“, polegającą na zbieraniu przez Służbę Bezpieczenstwa materiałów o polskich homoseksualistach i ich środowisku, niejednokrotnie w celu szantażu. Radziszewski zaprosił Kisiela do swojej pracowni, gdzie ten po dwudziestu pięciu latach zdecydował się ponownie wcielić w rolę twórcy, stając oko w oko z wynajętym modelem.

www.artmuseum.pl

***

Launch event of the latest issue of DIK Fagazine "BEFORE '89" combined with a premiere screening of Karol Radziszewski's documentary film "Kisieland"

May 9 (Wednesday), 7pm
Museum of Modern Art in Warsaw
Panska 3, Warsaw

The latest issue of DIK Fagazine "BEFORE '89" is the culmination of a number of travels and meetings, during which the editors of the magazine collected stories and narrations about gay life in communist countries in East-Central Europe.

During the event at the Museum of Modern Art in Warsaw Tomasz Basiuk (American Studies Center, University od Warsaw) will discuss the dangers of archival research concerning sexual minorities - methodological mistakes, disputes over interpretations and the possibility of disclosing sensitive information. Magda Szcześniak (Institute of Polish Culture, University of Warsaw) will inquire about the need and possibility of writing and showing queer history and ask about the challenges and dangers of such projects. She will also analyze the vision of queer past and 'queer temporality' in the "BEFORE '89" issue of DIK Fagazine.

The event will also feature a premiere screening of Karol Radziszewski's "Kisieland" - a documentary film presenting Radziszewski's meeting with Ryszard Kisiel, the creator of "Filo" (the first East-Central European gay zine). The backdrop of the film is Kisiel's hitherto hidden archive, consisting of dozens of colour slides, documenting photo shoots organized by Kisiel and his friends in a private apartment. The photos were taken in 1985 and 1986 and can be considered a direct reaction to the anti-gay militia campaign ("Hiacynt"), during which the Secret Police collected materials about polish gays, often using them for blackmail. Radziszewski invited Kisiel to his studio and asked the editor of "Filo" to reenact the creative process of his photo shoots from twenty-five years ago with the help of a hired model.

www.artmuseum.pl


DIK. Archiwum
[English text below]

DIK Fagazine serdecznie zaprasza na wystawę:

DIK. Archiwum

wernisaż: 08.05.2012, godz. 19:00 (wtorek)
Wystawa potrwa do 9 czerwca
Galeria Kolonie
ul. Bracka 23 m. 52, Warszawa
www.galeriakolonie.pl

Wystawa DIK. Archiwum próbuje pokazać fenomen magazynu „DIK" i ustalić jego miejsce we współczesnym pejzażu kulturowym. A jest to nieoczywista lokalizacja: „DIK" nie jest ani tradycyjnym magazynem o sztuce, ani tak modnym ostatnio art-zinem; wychodzi też poza obszar zrytualizowanego już self-publishingu, posiadając stałe i szerokie grono odbiorców oraz sieć dystrybucji obejmującą niemal cały glob. Jednocześnie „DIK" nie pasuje do segmentu zachodniej prasy skupionej na homoseksualności i męskości, tytuły te bowiem, nawet jeśli wychodziły z pola kultury niezależnej, w olbrzymiej większości uzupełniają dziś rynek pism z gatunku glamour. Z kolei magazyny, które pozostały w podziemiu, uderzają powtarzalnością i schematycznością ujęć. Jedno jest pewne: „DIK" sytuuje się na przecięciu gatunków i mediów, wygospodarowując sobie całkowicie autonomiczną przestrzeń. Odpowiedź na pytanie o przyczynę takiego stanu rzeczy jest prawdopodobnie prosta: redaktorem naczelnym i założycielem „DIK-a" jest Karol Radziszewski, dla którego naturalną przestrzenią działania jest pole sztuki. To dlatego najlepszym rozwiązaniem jest być może uznanie „DIK-a" po prostu za artystyczne medium, bądź precyzyjniej - za rodzaj bytu posługującego się narzędziami i logikami z obszaru sztuki. Praca nad kolejnymi numerami stanowiącymi zamknięte całości może przypominać konstruowanie wystaw, zaś różnorodność środków i ujęć stosowanych przez redakcję - instrumenty kuratorskie. Z kolei fakt, że „DIK" skupia się na środkowo-europejskim obszarze geograficznym, czyni z niego projekt badawczo-artystyczny opowiadający za pomocą języka sztuk wizualnych o zagadnieniach z obszaru socjologii czy politologii. W tym ujęciu byłoby to jedyne w swoim rodzaju laboratorium nienormatywnych wzorców męskości na obszarze byłego bloku komunistycznego. Całości obrazu dopełnia niezwykła dbałość o plastyczny wyraz magazynu, progresywna szata graficzna zaprojektowana przez Monikę Zawadzki, a także wyraźna obecność artystów sztuk wizualnych w kolejnych numerach.

Wystawa obejmuje archiwa magazynu gromadzone od momentu jego powstania, a także wyjątki z archiwum podziemnego zina „Filo", pierwszego homoseksualnego periodyku funkcjonującego w PRL-u. Pokaz uzupełnia rysunek Karola Radziszewskiego wykorzystany jako jedna z okładek pisma oraz plakaty Moniki Zawadzki tworzone przy okazji wydarzeń związanych z „DIK-iem". Tak skonstruowana ekspozycja nie tylko pozwala prześledzić kolejne etapy funkcjonowania magazynu, ale przede wszystkim wydobyć metodę i logikę działania jego autorów.

FB: http://www.facebook.com/events/447056528642667

Następnego dnia po wernisażu w galerii Kolonie zapraszamy do Muzeum Sztuki Nowoczesnej na prezentację najnowszego numeru magazynu „DIK" połączoną z premierowym pokazem dokumentu Karola Radziszewskiego „Kisieland".
9 maja, godz. 19:00, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul. Pańska 3


***

DIK Fagazine is happy to invite you to the exhibition:

DIK. Archive
opening: May 8, 2012, start: 7pm
exhibition open until June 9
Kolonie Gallery
Bracka 23 m. 52, Warsaw, Poland
www.galeriakolonie.pl

The DIK. Archives exhibition attempts at presenting the phenomenon of the "DIK" magazine and establishing its place in the contemporary cultural landscape. It is not an easy task, though, since "DIK" is neither a traditional art magazine, nor an art-zine, which is the latest trend; "DIK" evades the ritualized self-publishing approach, has a regular and wide group of recipients as well as a distribution network covering almost the entire globe. At the same time, "DIK" stands out from the bulk of western press, which focuses primarily on homosexuality and masculinity, and which, even if pertaining to the field of independent culture, ends up being piled with glamour-oriented magazines. On the other hand, however, magazines which remained in the underground strike us as being highly repetitive and conventional. One thing remains certain: "DIK" places itself on the verge of various genres and media, generating a completely autonomous niche. The answer to the question regarding this state of affairs is probably quite simple: the editor-in-chief and the founder of "DIK" is Karol Radziszewski, for whom the field of the arts is the natural field of activity. Hence, the best solution is to simply assume that "DIK" is an artistic medium, or, to be more precise, an entity making use of the tools and logics the field of the arts has to offer. The creation of the following issues, which form closed entities, may seem like the arrangement of exhibitions, and the variety of resources and takes applied by the editorial staff may seem like the instruments applied by curators. The fact that "DIK" focuses on the Eastern-European geographical area makes it a research & artistic project speaking about issues related to sociology and political science in the language of the visual arts. In this context, this would be a particular laboratory of non-normative models of masculinity on the territory of the former Eastern Bloc. The picture is completed by an incredible attention at the visual impact of the magazine, progressive graphic layout designed by Monika Zawadzki, as well as express presence of visual artists in the following issues.

The exhibition presents the archives of the magazine, gathered and stored from its foundation, as well as excerpts from the archives of "Filo", an underground zine and the first homosexual periodical functioning the Communist era. One of the exhibits is a drawing by Karol Radziszewski, used as a magazine cover. Moreover, the exhibition contains posters created by Monika Zawadzki to "DIK"-related events. An exhibition constructed in this manner allows us not only to trace the following stages of the magazine's operation, but also to extract the methodology and the logics of the decisions of its authors.

A presentation of the latest issue of "DIK", accompanied by a premiere screening of Karol Radziszewski's documentary entitled "Kisieland" shall take place in the Museum of Modern Art in Warsaw on the day following the opening of the exhibition at the Kolonie Gallery.
May 9, 7:00 p.m., Museum of Modern Art, Pańska 3 Str.Thursday, May 3, 2012

filming in KrakowFilming in Krakow last weekend. More to come soon :)

Aukcja Charytatywna na rzecz pomocy medycznej Róży DixonAukcja charytatywna w DA DESA Unicum


9 maja 2012 r. (środa), 19.00
DESA Unicum, ul. Marszałkowska 34-50, Warszawa


Dom Aukcyjny DESA Unicum wraz z Fundacją „Aby żyć” organizują aukcję charytatywną na rzecz pomocy medycznej Róży Dixon - dziesięciomiesięcznej córki Joanny Rajkowskiej, artystki, która jest autorką m.in. Palmy na Rondzie de Gaulle’a. Całkowity dochód z aukcji zostanie przeznaczony na leczenie Róży, która zachorowała na nowotwór oczu.

Do akcji włączyły się liczne galerie oraz artyści, którzy przekazali na aukcję wybrane prace. Katalog jest pełen atrakcyjnych nazwisk artystów współczesnych: Adam Adach, Anna Baumgart, Sławomir Belina, Bożenna Biskupska, Agata Bogacka, Oskar Dawicki, Marta Deskur, Rafał Dominik, Tadeusz Dominik, Tomasz Dominik, Marta Frej, Darek Foks, Katarzyna Górna, Nicolas Grospierre, Aneta Grzeszykowska, Ryszard Grzyb, Magdalena Hajnosz,  Zuzanna Janin, Tadeusz Kantor, Justyna Koeke, Michał Korchowiec, Paweł Kowalewski, Ron Kowalke, Katarzyna Kozyra, Piotr Kurka, Zbigniew Libera, Monika Mamzeta, Przemysław Matecki, Piotr Młodożeniec, Anna Molska, Aleksandra Osadzińska, Krystyna Piotrowska, Konrad Pustoła, Karol Radziszewski, Robert Rumas, Marcin Rupiewicz, Zygmunt Rytka, Krzysztof Skórczewski, Jan Smaga, Marek Sobczyk, Mikołaj Starowieyski, Andrzej Stroka, Joanna Świerczyńska, Andrzej Świetlik, Olga Wolniak, Anna Wójcik. Podczas aukcji pod młotek pójdą także prace Joanny Rajkowskiej. Prawdziwą gratką będą książki Andy Rottenberg, które bezpośrednio po aukcji zostaną opatrzone osobistą dedykacją autorki dla nowych właścicieli.
Ze względu na potrzebę jak najszybszego uzyskania określonej kwoty na leczenie, płatność za wylicytowane prace powinna nastąpić w dniu aukcji gotówką lub kartą. Na prośbę kupującego istnieje także możliwość płatności przelewem, nie później jednak niż do dnia 16 maja 2012 r. Wszystkich zainteresowanych udziałem w aukcji informujemy, aby byli przygotowani na dokonanie wpłaty jak najszybciej. Odbiór prac możliwy będzie bezpośrednio po płatności, w wypadku przelewu, na podstawie okazanego dowodu przelewu.
Prace będzie można oglądać w dniu aukcji w siedzibie DESY Unicum od godz. 11.00.

Katalog aukcyjny

Zorganizowana zostanie również wielka loteria fantowa. Zasady są uczestnictwa są bardzo proste. Jeden los kosztuje 10 złotych. Można ich kupić ile się chce, zwiększając tym samym szansę na wygranie czegoś fajnego oraz kwotę na ważny cel. Wszystkie losy wędrują do wspólnego kosza i rozpocznie się losowanie! Do wygrania będą między innymi: sesja fotograficzna, zwiedzanie niedostępnych dla widzów części Opery Narodowej, wycieczka po dachu Teatru Dramatycznego, bilety do teatrów i kin, książki z autografami pisarzy od wydawnictw, albumy, kolekcja plakatów Muzeum Sztuki Nowoczesnej, płyty z autografami z muzyką Pawła Mykietyna, wielopak Lado ABC, kubki MamSam według pomysłu Mikołaja Długosza, filmy na DVD, kolacjae dla dwóch osób w sto900, Tel Avivie i Beirucie, piękny ciuch od Justin Iloveyou, a nawet zaproszenie na plan zdjęciowy kolejnego klipu Krzysztofa Skoniecznego, współautora legendarnego „Projektu Warszawiak”. Całkowity dochód z loterii zostanie przekazany fundacji „Aby Żyć”, gdzie mała Róża ma utworzone swoje konto.

10 maja 2012 r. (czwartek)
Godzina: 20.00-22.00 (sprzedaż losów), 21.00 koncert, 22.00 (losowanie fantów)
Miejsce: Klub 1.500m2, ul. Solec 18 w Warszawie

Wednesday, May 2, 2012

Zagreb

A few pics from Zagreb where I was discussing my "Kisieland" project at the Museum of Contemporary Art in frames of the exhibition "NOarchive / Digitizing Ideas: Archives of Conceptual and Neo-Avantgarde Art Practices" -  a joint project initiated by the Museum of Contemporary Art Zagreb, which involves the Museum of Contemporary Visual Arts from Vojvodina, Modern Gallery in Ljubljana, and Museum of Modern Art in Warsaw.