Saturday, March 31, 2012

DIK in Wroclaw
Yesterday's DIK event at Wroclaw Contemporary Museum was great fun! More pics on DIK blog.

Fever in Lodz
A few pics from the Roman Dziadkiewicz's "Fever" project I was involved in. 24 hours permanent action in the apartment of Grand Hotel in Lodz.

All pics by me

Monday, March 26, 2012

DIK at Wroclaw Contemporary Museum

BEFORE '89. A Fag-Queer Chat. The presentation of the latest issue of DIK Fagazine.

30.03.2012 (Friday)
Start: 7:00PM, Beautiful Tube, Wrocław Contemporary Museum

The construction site of the Wrocław Contemporary Museum (hopefully to be completed in 2016) stands on the debris of the most popular and longest operating crusing spot in Wrocław, a meeting place for queers of the "pre-emancipation period". Don't stories and narratives of "those times", from just moments before the symbolical end of a certain era, deserve a reconstruction? Don't they deserve to be incorporated into the half-baked story of "Polish gayness", a story still lacking ancestors, progenitors?

What purpose would the revitalization of the memory of sexual heretics serve and can a project like that be successful? Can we imagine talking about the history of Poland before the discovery of the “gay man” (who, in Poland, revealed himself/was discovered relatively late), albeit without employing the methods of ethnographic showcasing of a human artefact? Karol Radziszewski and Bartek Lis will talk to Juanita and Śledzik about the archaeology of homosexual life in Wrocław prior to 1989, about identity and its lack, about queers and cruising spots. They will also ask whether all these paraphernalia have been successfully incorporated in "free Poland".

The latest issue of DIK Fagazine, which will be presented at the Wrocław Contemporary Museum, is a result of numerous travels and meetings, during which the editors of DIK collected stories about "faggot lifestyle" in Europe before the fall of the Berlin Wall.

Following the meeting, all participants are invited to the "DIK after party", which will take place on the roof of the Museum. Music will be provided by Deejay Sysło (mush ups, funk music, acid jazz, house, '70 disco).

Start: 8:00PM

Admission is free for both events.

***

BEFORE ’89. Rozmówki pedalsko-ciotowskie.
Prezentacja najnowszego numeru magazynu DIK Fagazine
z udziałem Karola Radziszewskiego, Juanity, Śledzika i Bartka Lisa.

30.03.2012 (piątek),
Start: godz. 19 w Beautiful Tube, Muzeum Współczesne Wrocław

Nowy budynek Muzeum Współczesnego Wrocław prawdopodobnie powstanie do 2016 roku na gruzach jednej z najbardziej popularnych i najdłużej działających wrocławskich pikiet – czyli miejsc spotkań „przedemancypacyjnych ciot”. Czy historie, narracje o „tamtych czasach”, na chwilę przed symbolicznym końcem pewnej epoki, nie zasługują na rekonstrukcję? Na włączenie ich do kulawej opowieści o „polskim gejostwie”, w której jakby ciągle brakuje przodków, „protoplastów”.

Czy udaje się (i czemu ma służyć) rehabilitowanie pamięci o seksualnych innowiercach? Historia o Polsce sprzed wynalezienia geja (jak wiadomo, ten w naszym kraju odkrył się/został odkryty dużo później), ale bez etnograficzno-muzealnego pokazywania ludzkich eksponatów. Karol Radziszewski i Bartek Lis porozmawiają z Juanitą i Śledzikiem o archeologii homoseksualnego życia we Wrocławiu przed 1989 rokiem, (nie)tożsamości, ciotach, pikietach i czy te wszystkie rekwizyty udało się przenieść do „wolnej Polski”?

Ostatni numer DIK Fagazine, którego promocja odbędzie się w Muzeum Współczesnym Wrocław jest zwieńczeniem wielu podróży i spotkań, podczas których twórcy DIKa zbierali narracje o „pedalskim życiu” w Europie przed upadkiem muru.

Po spotkaniu zapraszamy na dach do Klubu-Muzeum na „dikowy after”. Specjalnie dla nas muzykę będzie puszczał Deejay Sysło (mush up'y funky, acid jazz, house, disko70) .
Start imprezy: 20:30

Wstęp na oba wydarzenia: wolny.

www.muzeumwspolczesne.pl


Sunday, March 25, 2012

Gorączka


"SZUKAJ, BURZ, BUDUJ / Gorączka" Roman Dziadkiewicz
29 marca - 30 marca 2012, g. 12.00
Grand Hotel, Piotrkowska 72

Gorączka to sesja transindywidualna na marginesach książek Romana Dziadkiewicza "Hiperestezja", Andrzeja Struga "Dzieje jednego pocisku" i Szczepana Kopyta "Buch".

Uczestnicy: Roman Dziadkiewicz (artysta multisensualny, żywy pocisk), Joanna Grochulska (dramaturżka, hedonistka intelektualna), Jaśmina Polak (aktorka, wolność wiodąca lud na barykady), Paweł Brożyński (praktyk nadwrażliwości / teoretyk sztuki), Przemysław Kwiek (artysta sztuk innych), Ewa A. Majewska (praktyczka i teoretyczna zaangażowania), Szczepan Kopyt/Piotr Kowalski (poeci słów, działań i bitów), Mateusz Kula (melancholijny eksplorator), Dominika Bobkiewicz (terapeutka, voyerystka, eksperymentatorka), Rafalala (poetka), Łukasz Jastrubczak (odkrywca oczywistości i atomowych napięć między minimalizmem i panicznym zagubieniem), Karol Radziszewski (artysta i poszukiwacz w obszarach post-porno), Paweł Polit (kurator, rekonstruktor) i inni/inne...

Gorączka to 24-godzinny proces i eksperymentalne środowisko działań zaproszonych uczestników wraz z publicznością. Spisek dedykowany stanom napięcia, gorączkowym poszukiwaniom wyjścia z sytuacji bez wyjścia, obsesjom, afektom, popędom, podnieceniu rewolucyjnemu i erotycznemu. Zmierzamy w stronę uruchomienia możliwie wielu eksperymentalnych, wielokierunkowych połączeń w ramach danego całokształtu stosunków społecznych. Wytworzymy i przetestujemy psychotyczną, gorączkową atmosferę napięcia i intensywnego spotkania. Gorączka i zapał to nasza robocza metodologia i medium – otwarcia, mnożenia wiedzy przez dzielenie się, wzajemne rozpalanie ciał i umysłów, ekonomię daru – bezwstydnego brania i dawania się sobie wzajemnie. Mamy za dużo wolności skoncentrowanej w rękach małej i słabej grupy – chcemy i musimy się nią dzielić. Bierzcie!
Zebrani razem, skompresowani w zamkniętej przestrzeni ludzie, bomba miodowa, obrazy afektu i podniecenia, pieśni rewolucyjne, filmy, dźwięki, płyny ustrojowe, zapachy, sprzeczne emocje, sarkazm, niepewność, lęk, odwaga i nadwrażliwość (hiperestezja) wygenerują niemożliwą do przewidzenia mieszankę wybuchową.
Będą: wykłady o metodologii środowiska, fizjologii obrazu, transindywidualności; nadwrażliwe studia zastanej przestrzeni; seanse hipnotyczne i spirytystyczny (wywoływanie ducha rewolucjonisty/tki); warsztaty pieśni i poezji rewolucyjnych, wariacje wokół międzynarodówki, gorączkowe improwizacje performance; muzyczne i poetyckie live-acty; multisensualny free-style; projekcje filmów; dyskusje; obiekty, fotografie, pokazy slajdów, cytaty, niespodzianki... Będziemy kłócić się i kochać, rezonować i oscylować, (współ)działać, odzierać się do nagiego życia, spółkować, śpiewać, sublimować, obsuwać się, wydalać, brać, komunikować, wpatrywać się, wyrzucać–z–siebie, miksować, przemieszczać, buchać, zaskakiwać się i wybuchać — śmiechem, płaczem, złością...
Nie delegujemy radykalizmu na zewnątrz, poza siebie, odwołując się do szalonych, wywrotowych i twórczych autorytetów. Raczej kanibalistycznie karmimy się nimi, pożeramy je, a naddatek energii służy do dalszej walki i poszukiwań w obszarach filozofii grozy (A. Rimbaud). Zanurzamy się odważnie w swoje i kolektywne nieznane. Pogłębiamy własną i współuczestników nieświadomość rewolucyjną i nie odpowiadamy za możliwe nieporozumienia związane z naszym stanowiskiem (G. Deleuze / F. Guattari).

Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń pod adres: szukajburzbuduj@gmail.com

Szukaj, burz, buduj - cykl wykładów, seminariów i warsztatów.
Określenie zawarte w tytule cyklu oddaje w skrócie kolejne etapy związane ze współczesną praktyką artystyczną. Postawy badawcze stały się jednym z podstawowych narzędzi artystycznych. Służą one jednak różnie manifestowanej ingerencji w rzeczywistość. Niezwykle ważne w tym kontekście pozostaje również pytanie o odbiorcę i jego oczekiwania. Jakiego rodzaju skuteczność kryje się za postrzeganiem sztuki jako kolejnego narzędzia wiedzy? Jak zmienia się dzięki temu zjawisku warsztat pracy i metody dystrybucji sztuki i idei? Czy sztuka w wyniku tego procesu nie zostaje zinstrumentalizowana? Cykl różnorodnych w formule spotkań omawiał będzie stosowane przez artystów współczesnych metody „produkowania” modeli rzeczywistości, możliwych do zastosowania w określonych kontekstach: instytucjonalnym, urbanistycznym, społecznym. Wpisywał się będzie w ogólniejszy program przepracowywania przez Muzeum Sztuki tradycji modernizmu, awangardy i własnej historii.

Picture by Roman Dziadkiewicz

Friday, March 23, 2012

Kashanti in Poznan
Kashanti - last Friday in Poznan. Photos by Paweł Błęcki.

Wednesday, March 21, 2012

my interview with Sergey Bratkov in DUST
In the current issue of DUST magazine you will find my interview with Sergey Bratkov and the selection of his great photos. We are talking about his childhood in Kharkiv, first experiences, socialism, sex, Russian culture, fetishes and taboos. Don't miss that!

More DUST here: www.dustmagazine.com


Thursday, March 15, 2012

Filmoteka

Four of my films are available now at the online Filmoteka of the Museum of Modern Art in Warsaw. Check out this project - over 400 films by Polish artists!

Filmoteka of the Museum of Modern Art in Warsaw operates with the goal of digital protection and distribution of outstanding audiovisual works from Polish visual artists of the 20th and the early 21st century. Filmoteka is also a research and educational project embracing the media-related dimension of Polish art.
curator: Łukasz Ronduda

Dla tych, którzy zawsze chcieli obejrzeć, a nie mogli, dobra wiadomość – moje 4 filmy są dostępne teraz online, w ramach Filmoteki Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Polecam.

Monday, March 12, 2012

Kashanti Style


Here are some stills from our new film "Kashanti Style" – impressions from our recent trip. The premiere screening will be followed by a concert.

16th March 2012
Centrum Kultury "Zamek", Poznań

Don't miss that!
Follow us on FB

Kashanti znowu w trasie! Zapraszamy na koncert i premierę naszego filmu drogi "Kashanti Style". Pojawimy się w ramach projektu "Happy Birthday Panie Fluxus!"

16.03.2012 piątek, g.19:00 w CK Zamek w Poznaniu

www.zamek.poznan.pl

Film by szu szu / director of photography: Rafał Żurek

Sunday, March 4, 2012

DIK Fagazine 7th anniversary

It's 7th anniversary of DIK Fagazine today. On this occasion we are presenting archive documentation of the first issue launch party.

PORNO PROMO PARTY
4th March 2005, Center for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Warsaw

More pics here: www.dikfagazine.blogspot.com