Wednesday, September 7, 2011

Osłodź sobie kulturę


Osłodź sobie kulturę

Jakub Czyszczoń, Agnieszka Grodzińska, Piotr Łakomy, Karol Radziszewski, CZPL

Europejski Kongres Kultury
08.09-11.09.2011 Wrocław
Wrocławskie cukiernie

Czy sztuka jest/może być dla wszystkich? Odwagi wymagałaby zarówno odpowiedź: tak... jak i: nie. Zapytajmy inaczej - czy sztuka jest/może być demokratyczna tzn. czy każdy może mieć do niej nieograniczony dostęp? W projekcie Osłodź sobie kulturę jak najbardziej. Chcielibyśmy, żeby przez cztery dni trwania Europejskiego Kongresu Kultury sztuka trafiała do świadomych i nieświadomych odbiorców w sposób naturalny i przypadkowy. Nie zapraszamy na dyskusje, wykłady, wystawy, panele, prelekcje, w których skończona jest liczba uczestników a liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy do czynności mało intelektualnej a zmysłowej. Jedzcie z nami ciastka z wrocławskich cukierni, które przez czas trwania Kongresu będą pakowane w specjalnie zaprojektowany papier.

Lista cukierni:
CUKIERNIA – KAWIARNIA „WOLAK” Wincenty Wolak, Wrocław ul. Legnicka 158
PIEKARNIA – CUKIERNIA Ryszard Grabarczyk, Wrocław ul. Odkrywców 22
PIEKARNIA – CUKIERNIA Mirosław Ożóg, Wrocław ul. Żernicka 225
CUKIERNIA Ludwik Kusak, Wrocław ul. Nowodworska 40
CUKIERNIA „WARSZAWSKA” Wojciech Biegański, Wrocław ul. Jedności Narodowej 85,
CUKIERNIA „PĄCZUS” Ryszard Łuzniak, Wrocław ul. Mikołaja Reja 22 a
PIEKARNIA – CUKIERNIA Stanisław Kibało. Wrocław ul. Średzka 28
CUKIERNIA „FILIPINKA” Zenon i Czesław Lenik, Wrocław ul. Trzebnicka 13
CUKIERNIA „CAROLIN & SIMON” Sergiusz Siemionko, Wrocław ul. Partyzantów 16 a
CUKIERNIA „POMORZANKA” marek Grupa, Wrocław ul. Średzka 8
CUKIERNIA „DAWIDOWICZ” Mirosław Dawidowicz, Wrocław ul. Powstańców Sl. 5/7 (Hotel „Wrocław” )
TICHY Sp. z o.o. Urszula Kłaptocz, Wrocław ul. Komandorska 6
CUKIERNIA „U SPYCHAŁY” F.R.P. Spychała, Wrocław ul. Pereca 7
PIEKARNIA – CUKIERNIA Marian i Artur Noweta, Wrocław ul. Olszewskiego 50
PIEKARSTWO „MACHALSKI – TOMSKI” , Wrocław ul. Olszewskiego 77
CUKIERNIA „EWELINKA” Weronika Janina Marczewska, Wrocław ul. E. Plater 18

Projekt organizowany przez galerię Starter
Partner: Dolnośląski Cech Piekarzy i CukiernikówJakub Czyszczoń, Agnieszka Grodzińska, Piotr Łakomy, Karol Radziszewski
European Culture Congress
08.09-11.09.2011 Wrocław
Local Bakeries

Art: is it/can it be for everyone?” Both ‘yes’ and ’no’ are bold answers. So let’s pose the question differently: is it/can it be democratic, and can it be completely accessible to everyone? The “Sweeten Your Culture” project says it most certainly can. We would like the European Culture Congress to be an opportunity for art to reach aware and unaware audiences in a natural and random fashion. We won’t invite anyone to talks, lectures, exhibitions, and panel discussions with finite audiences and limited seats. What we will do is encourage sensual rather than intellectual activities. Enjoy local baked goods packed in paper designed by young artists.

No comments: