Monday, June 6, 2011

review in OBIEG


"Co robi powstaniec, gdy nie strzela? O wyzwalających aspektach Backstage Karola Radziszewskiego"


review of my Backstage exhibition by Ewa Toniak in OBIEG magazine (unfortunately for Polish readers only)

photo by Karol Radziszewski, "Study for a Wounded Insurgent", 2010

No comments: