Friday, June 24, 2011

Kurator/ Dramaturg/ Storyteller

25.06.2011

12:00, ul. Warszawska, PWST Kraków
panel z udziałem kuratorów i dramaturgów

Adam Budak, Iga Gańczarczyk, Agnieszka Kurant, Sebastian Majewski, Karol Radziszewski, Anda Rottenberg, Joanna Zielińska


Kurator/ Dramaturg/ Storyteller

Projekt Dramaturg/ Kurator/Storyteller dotyczy zbadania strategii kuratorskich w obrębie budowania struktury spektaklu przez dramaturga oraz strategii dramaturgicznych w tworzeniu wystawy przez kuratora. Interesuje nas sprawdzenie pojęcie storytellingu w sztukach performatywnych.
Niezwykle inspirująca jest interpretacja opowieści napisana przez Waltera Benjamina. Dla Benjamina storyteller to ten, który „ (...) bierze to, o czym opowiada z doświadczenia; z doświadczenia swojego lub cudzego. I czyni je ponownie doświadczeniem tych, którzy słuchają jego historii.” Tak właśnie powstaje prawdziwa opowieść, która zdaniem Benjamina nierozerwalnie złączona jest z doświadczeniem. Jak pisał Martin Jay w eseju poświęconym Benjaminowi: „Doświadczenie jest więc narracyjne, ale nie w sensie wyłuskania go z subiektywnej otoczki wyobraźni autora, nadania mu formy hipotaktycznej fabuły (...) To raczej doświadczenie zbieracza, zestawiającego elementy przeszłości, łączącego to, co rozproszone w nowe konstelacje”. Podobnie, tylko od strony wizualnej, badał to Siegfried Kracauer, nazywając wręcz somatyczną reakcję widza podczas oglądania filmu w kinie „efektem rezonansu”. W naszym polu zainteresowania jest więc takie doświadczanie narracji, które pojawia się jako inna możliwość budowania struktur teatralnych czy wizualnych poprzez kolaż czy patchwork. Narracji, która w pewien sposób „ przepracowała” formy narracji klasycznej, linearnej.

koordynatorki projektu: Barbara Hanicka, Aśka Grochulska

więcej info na FB

No comments: