Monday, February 21, 2011

Inne spojrzenie

Inne spojrzenie: o filmach Karola Radziszewskiego

24.02.2011, godz. 18:30
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
pl. Szczepański 3a, Kraków
Zapraszam serdecznie na wykład Anny Taszyckiej, towarzyszący mojej wystawie Backstage.

Anna Taszycka – filmoznawczyni, doktor nauk humanistycznych (UJ). Interesuje się sztuką współczesną i edukacją audiowizualną. Kuratorka przeglądów filmowych i projektów artystycznych. Obecnie wykłada w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Anna Taszycka w tytule swojego wykładu nawiązuje do słynnego węgierskiego filmu Károly’ego Makka z 1982 roku – opowieści o lesbijskim romansie na tle wydarzeń politycznych na Węgrzech w latach pięćdziesiątych. To pierwszy w kinie Europy Wschodniej film podejmujący tematykę homoerotycznej miłości kobiet w otwarty, niezakamuflowany sposób. Idąc tym tropem, Taszycka zastanowi się, w jakim kontekście można odczytywać filmy Radziszewskiego we współczesnej Polsce. Czy można je zaliczyć do kina gejowskiego? Czy filmy te mają wywrotowy, polityczny potencjał? Odwołując się do klasycznego tekstu Laury Mulvey Przyjemność wzrokowa a kino narracyjne badaczka podejmie kwestię tytułowego „innego spojrzenia” w kontekście odczytywania i interpretacji filmów Karola Radziszewskiego, w opozycji do filmów tzw. głównego nurtu.

No comments: