Monday, July 12, 2010

Kisielandia 1985/86
15.07.2010, 7pm
place: Loża Stalina, Teatr Dramatyczny, PKiN, pl. Defilad 1, Warsaw

"Kisielandia" - Karol Radziszewski presents highlights from archives of Ryszard Kisiel, the creator of Polish legendary underground queer zin "FILO"
slides never revealed before + parts of recorded interviews
Presented pieces are the part of the project which will continue in the upcoming issue of DIK Fagazine.


"Kisielandia" - Karol Radziszewski prezentuje fragmenty archiwum Ryszarda Kisiela, twórcy legendarnego pedalskiego zina podziemnego "FILO"
nigdy nie upublicznione slajdy + nagrania fragmentów rozmów
Całość jest częścią projektu, którego jedna z odsłon nastąpi w nowym numerze DIK Fagazine.

No comments: